Marianne schou nielsen

kunsthåndværk

 

Marianne Schou Nielsen er uddannet væver og fremstiller kobbergobeliner, relieffer og skulpturer i tekstile teknikker.
Mit speciale er at genanvende kobber fra tage på historiske bygninger i København.

 

Kontakt:
Marianne Schou Nielsen
Tlf: 21 60 08 62
Email: marianne_schou_nielsen@hotmail.com

www.marianneschounielsen.dk