Mabon 2020

kultur Kunst

 

Lørdag d. 20. juni kl. 11-17 i den gamle Brandstation, viser kunstner Adrian Rast fra Kunstkollektivet 8B, hvordan du skaber dit eget lerkrus.

 

Tirsdag og fredag 11-13 fra 20. juni til 15. august i den gamle Brandstation
Frivillige fra Museumsforeningen og Adrian Rast viser børn, hvordan man laver sit eget krus.

Dit krus bliver brændt i Kunstkollektivet 8B, Unnerød. De sørger også for uddeling ved jævndøgns-fejringen d. 20. september. Har du ikke mulighed for at deltage til dette arrangement, kan du aftale afhentning inden.

 

Søndag d. 20. september 

Arrangement på strandengen ud for Annebergparken, hvor kunstnere langs Istidsruten får brændt deres krus i Mabon – og hvor vi andre skåler i de krus, vi selv har lavet.

 

Arrangementerne er gratis.  

Værksted
Den Gamle Brandstation
Annebergparken 28D
4500 Nykøbing Sjælland  

Kontakt
www.kunstkollektivet8b.dk