Kulturhistorisk Perle

Det tidligere sindssygehospital i Nykøbing Sjælland (SNS) ligger kun 1,5 km syd for byens gågade – kun adskilt af Grønnehave skov. Det er Danmarks største anlæg i stilen Bedre Byggeskik og består af ca. 45 smukke bygninger beliggende i et unikt haveanlæg med tydelig inspiration fra de engelske havebyer.

 

 

Hospitalet blev bygget i 1913-15 med en planlagt udvidelse 1917-21 af arkitekt Kristoffer Varming. Hospitalet blev nedlagt i 2015, hvor det flyttede til Slagelse. I dag kaldes området for Annebergparken – eller “Den gule by bag skoven” – og står i dag som et europæisk hovedværk for periodens bygningskultur.

 

Parken består af en bykerne med fælles centrale funktioner som kirke, administration, forsamlingsbygning, værksteder, køkken, vaskeri, kedelhus og badeanstalt og brandstation, der ligger omkring en grønnegård. I det omkringliggende terræn findes pavilloner, der oprindeligt husede sengeafsnit, behandlingsafsnit og funktionærboliger.

Ankomsten til hospitalet foregår gennem porthusene ved strandengen, hvor man bliver ledt via den gamle linde-allé til administrationsbygningens markante port. Bykernen, alléen, parktræerne og porthusene er fredet og resten af bygningerne i parken er bevaringsværdige.

 

 

Smukke humanistiske tanker

Hospitalet markerede på mange måder et skift i opfattelsen af, hvordan man behandlede sindslidende mennesker. Man forestillede sig nu, at smukke, rolige og naturskønne omgivelser kombineret med meningsfuld beskæftigelse og evt. familiepleje havde en gavnlig virkning på det syge sind.

 

Inskription på mindesten i Grønnegården af Frode Krarup – hospitalets første overlæge

“At gøre livet lyst og trygt
for dem, hvis sind er mørkt og sygt,
derfor er disse huse bygt.”

 

Hospitalet skrev Kulturhistorie

Hospitalet har spillet en meget stor rolle i Nykøbings udvikling. Byen fik strøm, ny vandforsyning og mange nye arbejdspladser. Da hospitalet var størst, var der ca. 1000 patienter og ligeså mange ansatte. Mange af patienterne måtte færdes frit – også inde i byen både ansatte og byens indbyggere fik derfor et naturligt forhold til det at være sindslidende og opføre sig “unormalt”. Dette giver sig efter sigende stadig til udtryk i en særlig imødekommenhed overfor fremmede, der er svær at finde andre steder i landet.

Vi har et tæt samarbejde med Psykiatrisk Museum, der har en stor viden om stedets historie. De viser rundt i Annebergparken, hvor også selve museet har til huse.